4.3 jarduera: glosategia (III)

Edukiak
Glosategi bateko kontzeptuak hainbat modutan bila ditzakegu (egilearen arabera, alfabetikoki, dataren arabera...) baina modu eraginkorrenetako bat izan daiteke glosategian kategoriak sortu eta sarrrak horietan sailkatzea.

Hona hemen, beraz, hirugarren jarduera:

Ariketa
Sortu berri duzun glosategian gainera itzazu bi kategoria eta idatz itzazu bi sarrera kategoria horietako bakoitzean