VISL erregelak linguistikoak egiteko ingurunea

Gramatika erregelak egiteko eta probatzko ingurunea

Click http://visl.sdu.dk/cglab.htm link to open resource.