Moduzko esaldiak

-NEZ

Moduzko egitura hau aditz laguntzaileari edo trinkoari -NEZ atzizkia erantsiz lortzen da. Hona hemen zenbait adibide:


Ikus daitekeeNEZ, oso erraza da

Como puede verse, es muy fácil

Esan diguteNEZ, hemen nonbait bizi da

Según nos han dicho, vive aquí en alguna parte

Komunikabideek dioteNEZ, emazteak hil zuen

Según dicen los medios de comunicación, lo mató la esposa


Egitura hau zenbait esapide eginetan ere aurki daiteke. Adibidez:

DirudieNEZ (antza denez), ez dakite ezer

Al parecer, no saben nada

Nik dakidaNEZ, hori ez da egia

Según yo sé / que yo sepa, eso no es verdad

Last modified: Wednesday, 14 September 2011, 1:17 PM