Nire apunteak: nominalizioa

NOMINALIZAZIOA


Aditzoinari -t(z)e marka eransten bazaio, aditzak izen bihurtzen dira

aditzoina aditz izena
(heldu) hel
(egin) egin
(etorri) etor

+ -t(z)e >
heltze
egite
etortze


Aditz izenak deklinabideko marka gehienak har ditzake : heltzea, heltzerik, heltzen...

-t(z)eari

  • Etxea garbitzeari ekin genion ( Nos dedicamos a limpiar la casa, empezamos a limpiar la casa)
  • Ikasteari utzi dio eta lanean hasi da (Ha dejado de estudiar y ha empezado a trabajar

-t(z)era

  • Daraman diru guztia ematera behartu dute (Le han obligado a entregar todo el dinero que lleva)
  • Batzarrean, hitz egitera ausartu zen (En la reunión, se atrevió a hablar)

-t(z)eak kalte egin

  • Alkohola edateak kalte egiten dit (El beber alcohol me hace daño)
  • Ariketa fisikoak ez egiteak kalte egiten dit (El no hacer ejercicios físicos me perjudica)

Oharra: merezi aditza salbuespena da eta, beraz, ez dugu honelakorik esan behar: kirola egiteak merezi du, baizik eta  kirola EGITEA merezi du

Last modified: Monday, 29 February 2016, 10:40 AM