Nire apunteak: zalantzazkoak (omen, ote)

ZALANTZAZKOAK: OTE, OMEN


Batzuetan, ematen dugun informazioaz ez gaudela erabat ziur adierazi nahi dugu. Horretarako, informazioa matizatu ahal dugu hurrengo baliabideak erabiliz.

OTE:

Galderak egiteko erabiltzen da, baina ez galdera markatzeko, zalantza edo susmoa adierazteko baizik. Galdera erretorikoetan erabiltzen da: erantzunik espero ez dugunean, momentu horretan inork ezin duelako erantzun.

Zenbaitetan, gogoeta-kutsua ematen dio galderari, hiztuna "horixe galdetzen diot neure buruari" edo antzeko zerbait pentsatzen ariko balitz bezala.

Adizki trinko edo laguntzailearen aurre-aurrean jartzen da:

 • Ahaztu egin OTE zaio gaurko bilera?

¿Se le habrá olvidado la reunión de hoy?

 • Nor OTE da Keparekin dagoen gizon hori?
¿Quién será ese hombre que está con Kepa?
 • Ez OTE da konturatu txarto egiten ari dela?
  ¿Acaso no se ha dado cuenta de que lo está haciendo mal?



  OMEN: Honen esangurak bi alderdi ditu: a) hiztunak esaten duena besteri entzundako zerbait dela eta (honen ondorioz) b) esandakoaren egiatasunaz batere ziurtasunik ez duela. Hau ere adizki trinko edo laguntzailearen aurrean jartzen da:

  • Aurten ezkonduko OMEN dira.

  Se comenta que se casan este año.

  • OMEN dakite zer daukan.

  Se dice que no saben qué tiene.

  Last modified: Friday, 6 May 2016, 8:33 AM