SintesiaLaugarren saioa: ondorio bidetik

Laugarren saioaren helburu nagusiak bi izan dira:

    • Edukien edo ezagutzaren transmisioa ziurtatzea helburu duten jarduera-moduluak aztertzea
  • Tresna horiek nork bere ikastaroan txertatzea
Horrela, bada, Moodle-k eskaintzen dituen bitarteko batzuk erabili ditugu eta horien erabileran trebatu gara. Besteak beste, ondorengoak burutu ditugu:
  • Ikastaroan edukiak transmititzeko baliabide ezberdinak erabili ditugu.
  • Edukiak aurkezteko eta jasotakoa ebaluatu ahal izateko erak landu ditugu.
Zailtasunak, jakina, hainbat izan dira:

  • (...)

Kontuan hartu eta eztabaidarako:

  • (...)
Last modified: Wednesday, 14 September 2011, 1:17 PM