B1 ikastaroaren apunteak

SINTAXIA

Perpaus kontzesiboak

PERPAUS KONTZESIBOAK

Perpaus kontzesiboak perpaus nagusiko ekintza gertatu ahal izateko dagoen oztopoa edo zailtasuna adierazten du; hala ere, oztopo hori ez da nahikoa perpaus nagusiko ekintza bete ez dadin. Adibidez:


Aurrelariak gola sartu du, atezainak baloia gelditzeko ahalegina egin duen arren. (El delantero ha metido un gol, a pesar de que el portero ha hecho un esfuerzo para parar el balón)

Azpimarratuta dagoen perpaus kontzesiboan, baloia bere atean sar ez dadin, atezainak jarri duen "oztopoa" adierazten da; baina ez da nahikoa izan, azkenean aurrelariak gola sartu baitu.

Perpaus kontzesiboak osatzeko egitura ohikoenak ondorengo hauek dira:


  • ARREN

Aditz laguntzailea erabili gabe: (... arren)

Baiezko esaldietan:

Negua izan arren, eguraldi ona daukagu (A pesar de ser invierno, tenemos buen tiempo)

Ezezko esaldietan bi forma ditugu:

Dirurik ez eduki arren, oparia ekarri dio (Aunque no tiene dinero, le ha traido un regalo)

Dirurik eduki ez arren, oparia ekarri dio


Aditz laguntzailearekin: (... -n arren)

Baiezko esaldietan:

Argi guztiak piztu dituzten arren, ez da ondo ikusten (Aunque han encendido todas las luces, no se ve bien)

Leihoak ixten ditugun arren, autoen zarata entzuten da gure etxean (Aunque cerramos las ventanas, se oye el ruido de los coches en nuestra casa)


Ezezko esaldietan:

Ikusi ez dudan arren, badakit nolakoa den (Aunque no lo he visto, ya se cómo es)


  • NAHIZ ETA

Aditz laguntzailea erabili gabe: (nahiz eta ...)

Baiezko esaldietan:


Nahiz eta gutxi jan, lodi dago (Aunque come poco, está gordo)

Ezezko esaldietan bi forma ditugu:

Nahiz eta partidua ez irabazi, zoriondu egin dugu (aunque no ha ganado el partido, le hemos felicitado)

Nahiz eta partidua irabazi ez, zoriondu egin dugu


Aditz laguntzailearekin: (nahiz eta ... -n)

Baiezko esaldietan:


Nahiz eta soldata igo diguten, oraindik gutxi irabazten dugu (Aunque nos han subido el sueldo, todavia ganamos muy poco)

Ezezko esaldietan:

Nahiz eta gehiegi gustatzen ez zaidan, jan egingo dut (Aunque no me gusta demasiado, me lo comeré)  • BA...ERE

Aditz laguntzailearekin beti ( ... ba-... ere)

Baiezko esaldietan:


Gezurra dela ematen badu ere, egia da (Aunque parece mentira, es verdad)

Ezezko esaldietan:


Ezer esaten ez baduzu ere, badakit zer ari zaren pentsatzen (Aunque no digas nada, ya se que estas pensando)