B1 ikastaroaren apunteak

MORFOLOGIA

Atzizkiak: -tasun, -keria

Bi atzizki hauek (-tasun , -keria) izen abstraktuak sortzeko balio dute, baina haien artean bada diferentzia bat:


-TASUN
-Esanahia: Ezaugarri abstraktua adierazten du. Ezaugarri hau gehienetan ona izaten da: edertasun, elkartasun... Batzuetan ez da berez ona: itsutasun (cegera), eritasun (enfermedad); baina sujetoak ez dauka errurik.

Adibidez:
- harro (esponjoso, inflado, orgulloso) : harrotasun (orgullo)
- gogor (duro) : gogortasun (dureza)
- ume (niño) : umetasun (niñez)
- itsu (ciego) : itsutasun (cegera)


-KERIA
Ezaugarri txarra adierazten du. Subjektuak errua duenean -keria erabiltzen da ia beti.
Kontuz: -A berezkoa da, ezin da kendu; beraz, "tontakeri bat" txarto dago, "tontakeria bat" esan eta idatzi behar da.

Adibidez:
- harro (esponjoso, inflado, orgulloso): harrokeria (fanfarronería, soberbia)
- gogor (duro) : gogorkeria (crueldad, violencia)
- ume (niño) : umekeria (niñería)
- itsu (ciego) : itsukeria (obstinación)