B1 ikastaroaren apunteak

MORFOLOGIA

Zenbakien idazkera

ZENBAKIEN IDAZKERA

Batetik ehunera
Gogora ezazu hogeitik gorako zenbakietan TA juntagailua aurreko zenbakiari lotuta idazten dela, eta gainerako kantitatea bereiz. Hau da, adibidez, hogeita zortzi idatzi behar da eta ez hogei eta zortzi edo hogeitazortzi. Hona hemen adibide gehiago:

20 Hogeita bat
21 Hogeita bi
30 Hogeita hamar
31 Hogeita hamaika
40 Berrogei
47 Berrogeita zazpi
50 Berrogeita hamar
54 Berrogeita hamalau
58 Berrogeita hamazortzi
60 Hirurogei
70 Hirurogeita hamar
75 Hirurogeita hamabost
80 Laurogei
90 Laurogeita hamar
100 Ehun

Ehunetik milara
ETA juntagailua idatziko da ehunekoen eta batekoen artean, baina solte, aurreko zenbakiari lotu gabe. Hau da, eskema honi jarraituta:

(ehunekoak) ETA (batekoak)

101 Ehun eta bat
225 Berrehun eta hogeita bost
315 Hirurehun eta hamabost
438 Laurehun eta hogeita hamazortzi
578 Bostehun eta hirurogeita hamazortzi
641 Seiehun eta berrogeita bat
780 Zazpiehun eta laurogei
891 Zortziehun eta laurogeita hamaika

Milatik gora
Milatik gorako zenbakiek honako eskemari jarraitzen diote:

(milakoak) MILA (ehunekoak) ETA (batekoak)

1.123 Mila ehun eta hogeita hiru
5.456 Bost mila laurehun eta berrogeita hamasei
26.671 Hogeita sei mila seiehun eta hirurogeita hamaika

Hala ere, ehunekoak edo hamarrekoak kentzen direnean, milaren ondore eta jarri behar da. Esmena honi jarraituz:

(milakoak) MILA ETA (ehunekoak / batekoak)

1.200 Mila eta berrehun
7.020 Zazpi mila eta hogei
22.800 Hogeita bi mila eta zortziehun

baina kontuz! ETA juntagailua ez da bi aldiz agertuko, bakar bat baizik. Adibidez:

22.863 Hogeita bi mila eta zortziehun eta hirurogeita hiru