B1 ikastaroaren apunteak

MORFOLOGIA

Handigarriak eta txikigarriak

HANDIGARRIAK: -KOTE, -TZAR

-Kote etatzar atzizkiak handigarriak dira. Hala ere, -tzar zenbait euskalkitan mesprezuzko atzizkitzat jotzen da. Biak izen eta adjektiboekin ager daitezke.

 • lodikote(a) :gordinflón

 • liburukote(a): mamotreto, libro de muchas hojas

 • onkote(a): buenazo

 • etxetzar(ra): casona

 • eskutzar(ra): manaza


TXIKIGARRIAK: -TXO, -ÑO, -ILA

-Txo, -ño, -ila atzizki txikigarriak dira. Batzuetan kutsu maitekorra (matiz afectivo) dauka.

 • txoriño(a): pajarito

 • andereño(a): señorita

 • gozoño(a): dulcecito
 • sudurtxo(a): naricita

 • Martintxo

 • leihatila: ventanilla

 • kutxatila: cajita

 • neskatila: muchachita