B1 ikastaroaren apunteak

MORFOLOGIA

Graduatzaileak

GRADUATZAILEAK

BATERE

Maila-adberbio honek erabateko ezeztapena adierazten du eta, honenbestez, ezezko perpausetan baino ezin da erabili.

Adibidez:

Ez da BATERE erraza hori egitea

No es nada fácil hacer eso

Hauek ez dira BATERE politak

Estos no son nada bonitos

BATERE indarrik gabe gertatu naiz

me he quedado completamente sin fuerzas


ERABAT / GUZTIZ / ZEHARO

Maila-adberbio hauek erabatekotasuna adierazten dute eta baliokideak dira

Adibidez:

Gizon hori ERABAT zoratuta dago

Ese hombre está totalmente loco

Zapata horiek GUZTIZ apurtuta daude

Esos zapatos están totalmente rotos

Nirea eta zurea ZEHARO ezberdinak dira

El mío y el tuyo son completamente diferentes