B1 ikastaroaren apunteak

MORFOLOGIA

Atzizkiak: -ari, -le, -tzaile

ATZIZKIAK

-ARI

Esanahia: egilea, jarduera, lanbidea

Adibidez:

Bidaiari: bidaiak egiten dituena
Futbolari: futbolean aritzen dena
Argazkilari: argazkiak egitea lanbidetzat duen pertsona

musikari, dantzari, lasterketari, bulegari, zuzendari...

-LE / -TZAILE

Esanahia: egilea, jarduera, lanbidea

Adibidez:

Idazle : idazten duena
Garbitzaile: gauzak garbitzea lanbidetzat duen pertsona.
Itzultzaile: testuak hizkuntza batetik bestera itzultzen dituena

etxegile, arrantzale, imitatzaile, orientatzaile...