B1 ikastaroaren apunteak

ADITZA

Nominalizazioa: -t(z)earen

-T(Z)EAREN

Forma hau aditz-izena NOREN kasuaren mugatu singularrean deklinatuz lortzen da. Hona hemen zenbait adibide:

  • Ni greba egitearen kontra nago. (Yo estoy en contra de hacer huelga.)
  • Gu egia esatearen alde gaude. (Nosotros estamo a favor de decir la verdad.)
  • Hori gauzak txarto egitearen ondorioa da. (Eso es la consecuencia de hacer mal las cosas.)
  • Gauzak behar bezala ez egitearen errua zurea da. (La culpa de no hacer las cosas como debe ser es tuya)