B1 ikastaroaren apunteak

ADITZA

Ahalerako beste zenbait egitura

AHALERAKO BESTE ZENBAIT EGITURA

Ahalerako adizkiez gain, ondoko egiturak ere erabiltzen dira ahaltasuna eta ezintasuna adierazteko:

  • -t(z)ea / t(z)erik eduki
Pub hartan musika entzuten egotea daukazu, ezer eskatu gabe (en aquel pub puedes esatar escuchando música sin tomar nada)

Baduzu joaterik? = badaukazu joaterik? (¿puedes ir?)

Ez daukagu mendira joaterik (no podemos ir al monte)

Egotea daukazu = puedes estar, tienes posibilidades de estar
Baduzu joaterik? = ¿puedes ir? ¿tienes posibilidades de ir?
Ez daukagu joaterik = No tenemos posibilidades de ir, no podemos ir.
  • -t(z)ea / t(z)erik egon
Esaldi inpertsonaletan erabiltzen da. Adibidez:

Telebista honetan 50 kanal ezberdin ikustea dago (en esta televisión se pueden ver 50 canales)

Badago Visa txartelaz ordaintzerik? (¿se puede pagar con Visa?)

Ez dago kotxez joaterik ( no se puede ir en coche)

Ikustea dago = Hay posibilidades de ver, se puede ver
Badago ordaintzerik? = ¿Hay posibilidades de pagar? ¿se puede pagar?
Ez dago joaterik = No hay posibilidades de ir, no se puede ir