B1 ikastaroaren apunteak

ADITZA

Iraun aditza

IRAUN: durar, permanecer, perdurar. Aditz hau NOR-NORK sistemakoa da eta forma trinkoak ditu:

ORAINALDIA
LEHENALDIA
Nik diraut
nirauen
Hik dirauk/n
hirauen
Hark dirau
zirauen
Guk diraugu
genirauen
Zuk dirauzu
zenirauen
Zuek dirauzue
zenirauten
Haiek diraute
zirauten


ADIBIDEAK:

Zenbat dirau film horrek? : ¿Cuánto dura esa pelicula?

Munduak dirauen artean : mientras dure el mundo

Lasterketak ordu eta erdi dirau: la carrera dura hora y media

Bizirik diruauen bitartean: mientras permanezca vivo

Hiru ordu iraun du filmeak: la película ha durado tres horas