B1 ikastaroaren apunteak

SINTAXIA

Denborazko perpausak: -(e)la, -(e)larik

-(E)LA/ -(E)LARIK

Egitura hau, adizki jokatuekin erabiltzen da eta batez ere denbora adierazteko erabili ohi dugu. Dena den, batzuetan modua ere adierazteko balio du

  • Menditik zetorreLA(RIK) hanka apurtu zuen: Cuando venía del monte se rompió la pierna.
  • Ni hemen nengoELA(RIK ) ez da inor etorri: Mientras estaba yo aquí no ha venido nadie.
  • Pistola bat eskuan zeramaLA(RIK) sartu zen: Entró llevando una una pistola en la mano/con una pistola en la mano.
  • Ez hitz egin ahoa beteta daukazuLA(RIK): No hables con la boca llena / teniendo la boca llena.
  • Zer egin ez dakidaLA(RIK) nago: Estoy que no sé qué hacer.