B1 ikastaroaren apunteak

SINTAXIA

Denborazko perpausak: -t(z)zerakoan, -t(z)ean, -(tu)takoan

DENBORAZKOAK

-T(Z)ERAKOAN / -T(Z)EAN / -TUTAKOAN

-TZEAN egiturak al +inf adierazten du.

 • Autoa aparkatzean zulatu zitzaidan gurpila.
 • Al aparcar la el coche se me pinchó la rueda

-T(Z)ERAKOAN al ir a +inf

 • Autoa aparkatzerakoan debekatuta zegoela konturatu nintzen
 • Al ir a aparcar me dí cuenta de que estaba prohibido
-TAKOAN después de
 • Autoa aparkatutakoan joan nintzen Otaren txartelaren bila.
 • Despues de aparcar fui a por el tiket de la Ota

Hona hemen adibide gehiago:

 • Argia pizTEAN jaso dut deskarga
 • Al encender la luz (justo en el momento de encenderla) he recibido una descarga
 • Liburua zabalTZEAN, paper hau jausi zaizu
 • Al abrir el libro, se te ha caído este papel
 • OrdainTZERAKOAN, boltsa lapurtu diotela konturatu da
 • Al ir a pagar (justo un poco antes), se ha dado cuenta de que le han robado la cartera
 • Kalea zeharkaTZERAKOAN begiratu autorik datorren
 • Al ir a cruzar la calle (justo un poco antes) mira a ver si viene algun coche
 • Lana amaituTAKOAN hitz egingo dugu; orain bilera batean nago
 • Hablaremos al terminar el trabajo, ahora estoy en una reunión
 • Zertxobait janDAKOAN, hobeto sentituko zara
 • Después de comer algo, te sentirás mejor