B1 ikastaroaren apunteak

ADITZA

Nominalizazioa: -t(z)eko.

-T(Z)EKO

Forma honek zertarako galderari erantzuten dio. Horretaz gain, forma honekin erabiltzen diren zenbait aditz-lokuzio dira:

PREST EGON: (estar dispuesto / preparado)

Edozer egiTEKO PREST dago

ASMOA IZAN: (tener inteción de)

Bihar hondartzara joaTEKO ASMOA daukat

OHITURA IZAN: (tener costumbre de)

Bazkalostean kafetxo bat harTZEKO OHITURA daukat

GOGOA IZAN: (tener ganas de)

Ez daukat afalTZEKO GOGORIK

ASTIA IZAN: (tener tiempo)

Ez daukat ezer egiTEKO ASTIRIK

GAI IZAN: (ser capaz de)

Ez naiz hori egiTEKO GAUZA / GAI

ORDUA IZAN: (ser hora de/para)

Ohera joaTEKO ORDUA da