B1 ikastaroaren apunteak

KOMUNIKAZIO FUNTZIOAK ETA LEXIKOA

Denbora esapideak

DENBORAREN JOANEAN UNE BAT ADIERAZTEKO

Denboraren joanean une bat modu askotara adieraz daiteke, erreferentziatzat hartzen den puntuaren arabera.

Iraganeko une bat adierazteko
 • bart, atzo, herenegun / gaur zortzi
 • aspaldi, antzina, behin (batean), garai batean, lehen
 • lehengo egunean, astean, hilean, urtean
 • joan den (= pasa den) egunean, astean, hilean
 • hilaren batean, bian, hiruan
 • txikitan, umetan, gaztetan
 • x urte nituela / x urte nituenean / x urterekin
 • orain dela asko , gutxi / x egun, aste, hilabete
 • x egun, aste...dira gertatu zela
Etorkizuneko une bat adierazteko
 • laster, gero, bihar, etzi / gaur zortzi
 • datorren astean, hilean, urtean
 • handitan, nagusitan
 • x ordu, egun, aste... barru
 • hemendik x ordu(ta)ra, egune(ta)ra, aste(ta)ra...
 • x egun, aste, hilabete (pasatu) baino lehen

Erreferentzia puntua iraganeko une bat bada, une horren ondorengoa adierazteko
 • hurrengo egunean, astean, hilean, urtean
 • handik gutxira, lasterrera / x egune(ta)ra, aste(ta)ra...
 • x egun, aste hilabete... beranduago / geroago
 • x egunen, asteren, hilabeteren, urteren... buruan

Ekintza baten iraupena adierazteko

Ekintza baten iraupena oro har, denbora neurriari Zerez, Non eta Nondik-Nora kasu markak erantsiz adierazten da

Aditzik ohikoenak hauek dira: egon, ibili, jardun, bizi izan, iraun, itxaron...
 • Ordubetez jardun dugu hizketan
 • Hiru orduz egon naiz zain
 • Lau urte ibili zen lanean
 • Urte askotan bizi izan naiz kanpoan
Urtarriletik otsailera (bitartean) kanpoan izan naiz

Beste zenbait aditzekin berriz, Nor kasua erantsi behar zaio denbora neurriari.

Aditzak: eman, egin, igaro, eraman, kostatu, pasatu....
 • Astebete eman dut ikasten
 • Hamar urte egin ditu Alemanian
 • Eguna txarto pasa dut
 • Gaua ondo igaro dut
 • Egunak daramatza etxetik irten gabe
 • Ordu erdi kostatu zait amaitzea