B1 ikastaroaren apunteak

SINTAXIA

Denborazko perpausak

Las oraciones temporales son aquellas que sirven para situar en el tiempo una determinada acción: la oración subordinada nos dice en qué momento sucede, y la principal nos indica qué es lo que sucede.
Toda oración temporal señala un punto de referencia en el tiempo y situa la acción con respecto a dicho punto, indicandonos si esta ocure en dicho momento, antes o después.

Kontzeptua eta baliabideak Adibideak Erdarazko baliokideak
Anterioridad

Baino lehen(ago), aurretik, orduko, tzerako, enerako
* Ezkondu baino lehenago ondo pentsatu
* Istorio horiek zu jaio baino lehenagokoak dira
* Hasi aurretik ondo begiratu behar da
* Guda aurretiko kontuak dira horiek
* Ni sartu orduko hitzaldia hasi zen
* Polizia agertu zenerako hilda zegoen
* Zu etortzerako guk alde egin genuen

* Antes de
* Anteriores
* Para cuando
un poco antes

-tzerakoan, baino lehentxeago

* Atea irekitzerakoan ohartu zen giltza falta ziztzaiola
* Polizia azaldu baino lehentxeago ihes egin zuen
* Al ir a
* Un poco antes que
Posterioridad

Eta gero, ondoren, -takoan
*Zu ezagutu ondoren ez dut besterik buruan
* Ikasi eta gero ez zaizu ahaztuko
* Hura ikusitakoan bere gurasoez oroitu nintzen
*Despues de
* Posteriores a
* Cuando
inmediato

Bezain laster, pronto, azkar...
Eta berehala, laster,
*Jakin bezain laster deituko dizut
* Ikusi nuen bezain laster konturatu nintzen nor zen
* Etxean sartu eta berehala jakin dut norbait zegoela
* Tan pronto como
* Nada mas
Al mismo tiempo

-nean,-n batean,-tean,-teaz batera,
* Ama datorrenean ikusiko duzu
* Ikusi zintuenean korrika hasi zen
* Telefonoz hitz egiteaz batera telebista ikusten zuen
* Cuando
* A la vez
Mientras tanto

-n bitartean,
-n artean, -la(rik),
* Ezer esaten ez duten bitartean, egon bertan!
* Isilik dauden artean, ez naiz kexatuko
* Gu heldu bitartean, ez egin ezer
* Lanetik zetorrelarik hanka hautsi zuen
* Lo zegoela, hizketan jardun zuen
* Mientras que
(gerundio)
Frecuencia

-n bakoitzean, -n gehienetan, -n guztietan,
* Ikusten zaitudan bakoitzean, haserretzen naiz
* Etorri den gehienetan, bakarrik izan da
* Musika hau entzuten dudan guztietan, zutaz akordatzen naiz
* Las veces que
* Cada vez que
* La mayoría de las veces
* Siempre que
* Las pocas veces que
Comienzo

- noiztik
-netik,
-netik aurrera,
-nez geroztik,
-netik hona

* Titulua atera duenetik, ezin da berarekin egon
* Ikusi zaituen momentutik, urduri jarri da
* Ama hil zitzaionetik aurrera, asko aldatu da
* Etxea txukundu nuenez geroztik, ez ditut gauzak aurkitzen
* Desde que
Final

noiz arte
arte,
harik eta....arte
* Sendagileak ikusi arte, ez zen lasaitu
* Harik eta guztiek berarekin hitz egin zuten arte, ez zen iritzia ematera ausartu
* Hasta que
De cuando

-n garaiko....,
-n eguneko...., -neko(a)
* Argazki hauek Kuban egon ginen garaikoak dira
* Apunte horiek ikasle zinetenekoak izango dira
* De cuando