Gure kalifikazio-liburua

3. Kalifikazio-liburuaren ezaugarriak

3.4. Globala

Globala izeneko kategorian honako elementu hau izango da:

  • Azterketa globala. Derrigor gainditu behar da (0tik 10era puntuatuko da). Gainditzeko 5eko puntuazioa atera behar da. Ikastaroaren azken puntuazioa izango da aurreko ebaluazioak gainditu ez dituzten ikasleen kasuan. Ebaluazio guztiak gainditu dituztenen kasuan dagoeneko jaso dituzten kalifikazioen batez bestekoa izango da azken nota.