Gure kalifikazio-liburua

3. Kalifikazio-liburuaren ezaugarriak

3.3. Hirugarren ebaluazioa

Hirugarren ebaluazioan honako kalifikazio-elementu hauek izango dira:

  • Amaierako lana izeneko elementua. Derrigor gainditu behar da azterketa egin ahal izateko (0tik 10era puntuatuko da). Ez du punturik ematen hirugarren ebaluazioaren azken notan: azterketara aurkeztu ahal izateko baldintza da.
  • Hirugarren azterketa. Ebaluazio honetako puntuazio osoaren %40 hartuko du. 0tik 10era puntuatuko da eta gainditzeko kalifikazioa 5ekoa da.
  • Laugarren azterketa: Ebaluazio honetako puntuazio osoaren %60 hartuko du. 0tik 10era puntuatuko da eta gainditzeko kalifikazioa 5ekoa da.