Gure kalifikazio-liburua

3. Kalifikazio-liburuaren ezaugarriak

3.1. Lehen ebaluazioa

Lehen ebaluazioan honako kalifikazio-elementu hauek izango dira:

  • Lehen lana izeneko elementua. Ez da derrigor gainditu behar. 0tik 10era puntuatuko da eta gainditzeko kalifikazioa 5ekoa da.
  • Lehen azterketa izeneko elementua. Ez da derrigor gainditu behar. 0tik 10era puntuatuko da eta gainditzeko kalifikazioa 5ekoa da.
  • Bi elementu horien batez bestekoa izango da kategoriaren azken kalifikazioa.