Gure kalifikazio-liburua

2. Ebaluazio sumatiboaren zenbait datu

 

  • Hiru ebaluadi izango dira eta hirurak dira derrigor gainditu beharrekoak
  • Ebalualdi bakoitza 0tik 10era puntuatzen da, Ikasgaiaren denerako azken nota bezalaxe.
  • Gainditzeko 5eko puntuazioa atera behar da.
  • Azken nota kalkulatzeko hiru ebalualdietan lortutako puntuazioen batez bestekoa egingo da.
  • Hiru ebalualdietako bat edo gehiago suspendituz gero, ikasleak azterketa globala egin beharko du.
  • Azterketa globalak hiru ebalualdietan landutako edukiak menderatzen direla egiaztatu beharko du ikasleak.