Irakaslearen gida

1. Ikastaroaren planteamendua

1.5. Ebaluazioa

Ikastaroaren ebaluzioa bi modutan egingo dugu:

Autoebaluazioa

Moodle-ren oinarrizko erabiltzaile batek lortu beharreko gaitasunak irakaslea rolaren baimenetan oinarrituta definitu dira eta can do edo gai naiz moldera ekarri ditugu. Autoebaluaziorako galdetegian, beraz, ondorengoak lortzea nahi dugu:
  1. Lortu beharreko gaitasun guztien berri izatea
  2. Edozein unetan irizpide ezagun eta ulergarrien bidez nork bere aurrerapena ebaluatu ahal izatea
  3. Ikastaroa bukatuta, ikas-prozesuarekin aurrera egiteko bitartekoak eskuratzea.
Honetarako, Autoebaluaziorako galdetegia erabiliko da.

Ebaluazio kuantitatiboa

Ebaluazio-molde honek 6 atal ditu:
  • Partaidetza: komunikazio-tresnen erabilera
  • Lehen saioa: 6 jarduera
  • Bigarren saioa: 6 jarduera
  • Hirugarrensaioa: 3 jarduera
  • Laugarren saioa: 4 jarduera
  • Bosgarren saioa: 5 jarduera
Jarduera guztiak eta komunikazio-tresnen erabilera 1etik 5era puntuatuko dira eta puntuazio horiekin atal bakoitza 1etik 10era ebaluatuko da.

Ikastaroaren bukaerako puntuazioa atal guztietan lortutakoen bataz bestekoa izango da.

Puntuazioak Kalifikazio-liburuan ezarriko dira, nahiz eta gehienetan Praktiketarako ikastaroan egindako lanari dagozkionak izan.

Bai jarduerak, bai komunikazio-tresnak kalifikatzeko 1etik 5erako eskala erabili da. Jardueren foroa eta Egunerokoa ez dira ebaluatuko eta horien puntuazioa ere Kalifikazio-liburutik ezarri behar dira. 5.2 eta 5.5 jarduerak (galdetegia eta ikasgaia) ebaluagarriak dira eta, beraz, berez ekarriko du sistemak horien kalifikazioak kalifikazio-liburura.

Ikastaroa gainditzeko 6ko emaitza lortu behar da.