2.9 Zuhaitz sintaktikoekin jolastu eta moldatu

ordenagailuan idazten Hizkuntza-teknologiak bistaratze tresna interesgarriak garatu ditu, batez ere informazio linguistikoa ahalik zehatzen eta errore gabe aberasteko, baita aberasturiko datuak ikustarazteko. 

Kasu honetan zuhaitz sintaktikoak bistartzeko tresna bat probatuko dugu ARBORATOR delakoa.


Idatzi esaldi sinple bat eta ARBORATOR programarekin zuhaitza osatu.

Euskarazko corpus etiketatuan hainbat testu daude analizatuta modu honetan:

1 Bigarren bigarren NUM _ NumType=Ord 2 amod _ _
2 marrazkian marrazki NOUN _ Animacy=Inan|Case=Ine|Definite=Def|Number=Sing 3 obl _ _
3 agertzen agertu VERB _ Aspect=Imp|VerbForm=Inf 5 acl _ _
4 den izan AUX _ Mood=Ind|Number[abs]=Sing|Person[abs]=3 3 aux _ _
5 muntaia muntaia NOUN _ Case=Abs|Definite=Def|Number=Sing 6 obj _ _
6 egizu egin VERB _ Aspect=Prog|Mood=Imp|Number[abs]=Sing|Number[erg]=Plur|Person[abs]=3|Person[erg]=1 0 root _ SpaceAfter=No
7 . . PUNCT _ _ 6 punct _ _

Baina taula hori guztiz moldagarria da ARBORATOR wegbunean eta adibide sinpleagoak ere landu daitezke. Hona hemen adibide sinpleago bat, berarekin jolasteko.

Posizioa Hitza Lema/pos Kategoria

Modif. Funtzioa

1 Auto 1 Izena _ _ 3 subj _ _
2 gorria 2 Adjektiboa _ _ 1 adj _ _
3 erosi 3 Aditza _ _ 0 _ _ _
4 dut 4 Aditz lagunt. _ _ 3 aux _ _

arborator
Probak egiteko, saiatu adibidea eta geziak aldatzen, burua lekuz aldatzen. Akatsen bat eginten baduzu ez duzu irudia ikusiko ARBORATOR delakoan, akatsa konpondu harte behintzat.