1. moduluaren ebaluazioa

Aukera ezazu erantzun zuzena proposatzen zaizkizunen artean