Sintesia
Bigarren saioa: ondorio bidetik

Saio honen helburu nagusiak bi izan dira:
  • Moodle-k informazioa kudeatzeko eskaintzen dituen tresnak aztertu eta erabiltzea
  • Nor bere on-line ikastaroa diseinatzen hastea

Horrela, bada, Moodle-k eskaintzen dituen bitarteko batzuk erabili ditugu , ondokoak, besteak beste:
  • Ikastaroan informazioa transmititzeko baliabide ezberdinak erabili ditugu.
  • Informazioa aurkezteko formatu ezberdinak landu ditugu.
  • Informazioa ordenatu eta sailkatu dugu.
Zailtasunak, jakina, hainbat izan dira:

  • (...)

Kontuan hartu eta eztabaidarako:

  • (...)
Last modified: Wednesday, 14 September 2011, 1:17 PM