Moodle-ren Oinarrizko Kontzeptuak


Plataforma telematiko honen oinarrrizko kontzeptuak jaso nahi izan ditugu glosategi honetan.
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

G

Galdera eta Erantzuna motako foroa

Foro-mota honen helburua irakasleak gai jakinei buruzko galderak planteatzea da. Ikasleak galdera horri erantzun arte, ez du ikaskideen erantzunik ikusiko.

Galdetegia

Modulu honek hainbat moldetako galdekizunak eta azterketak diseinatzea eta planteatzea ahalbidetzen dio irakasleari.

Galdera-motak honako hauek izan daitezke, besteak beste: aukera anitzekoak, egia/gezurra eta erantzun laburrak.

Galderak datu-base batean gordetzen dira kategorien arabera ordenatuak eta ikastaro berean edo beste batzuetan erabil daitezke berriro.

Galdetegiek saiakera bat baino gehiago onar dezakete. Saikaera bakoitza markatua eta kalifikatua izaten da eta irakasleak aukeran du galdetegia amaitutakoan mezuren bat edo erantzun zuzenak erakustea.

Glosategia

Modulu honi esker ikastaro bateko partaideek definizo-zerrenda bat sortu eta eguneratu ahal dute, hiztegi baten moduan.

Sarrerak kategoriatan sailka daitezke, eta gero modu ezberdinetan bilatzeko modua dago: dataren arabera, egilearen arabera, alfabetikoki...

Irakasleak sarrerak beste glosategi batetik ekar ditzake.

Sarrera hauetarako estekak automatikoki sor daitezke ikastaroko gainerako baliabide eta jardueretatik.

Irakasleak aukeran du ikasleei sarrera berriak egiten uztea, edo daudenei iruzkinak egiteko modua eskaintzea.