Egunkaria

Modulu honen helburua ikaslearen gogoetatarako eta hausnarketarako gaitasuna sustatzea da. Irakasleak hainbat gairen inguruan hausnarketa egitera bultzatzen ditu ikasleak. Ikasle bakoitzak bere erantzunak editatu eta alda ditzake denborak aurrera egin ahala. Erantzuna pribatua da eta irakasleak baino ezin du ikusi. Honek erantzuna eskain dezake eta kalifikazioa jarri.

Egunkariaren aukeretako bat da ikaslearen gogoetak numerikoki kalifikatzea.

» Moodle-ren Oinarrizko Kontzeptuak