Irakurri bitarteko iruzkinak

Foro honen bidez saiatuko zarete ipuina irakurri bitartean izandako esperientzia beste ikaskideekin partekatzen.

  • Lehenengo irakurketak sortu dizuen inpresioa
  • Irakurri bitartean izan dituzuen arazoak
  • (...)
(Oraindik ez dago eztabaidagairik foro honetan)