Sintaxia

5. Kausazko perpausak

5.2. Euskaltzaindiaren arauak: bait-

2. Baitu, baikara, bainaiz

Bait partikula, kasu guztietan, aditzari atxikia idatz dadila: bainaiz, baikara, baitoaz, eta abar, eta ez *bai(t) naiz, *bai(t) gara, *bai(t) doaz eta abar.