Sintaxia

4. Denborazko perpausak

4.1. -Tzerakoan, -T(z)ean, - takoan

-T(Z)ERAKOAN / -T(Z)EAN / -TUTAKOAN

-TZEAN

 

Egitura honek ekintza gertatzen ari dela adierazten du. Ekintza hai da, baina oraindik ez da bukatu.

 • Autoa aparkatzean zulatu zitzaidan gurpila. (Al aparcar la el coche se me pinchó la rueda)

Aparkatzeko ekintza hasita zegoen, oraindik aparkatzen ari nintzen gurpila zulatu zitzaidanean

-T(Z)ERAKOAN

Egitura honek ekintza oraindik ez dela hasi adierazten du

 • Autoa aparkatzerakoan debekatuta zegoela konturatu nintzen (Al ir a aparcar me dí cuenta de que estaba prohibido)

Aparkatzeko ekintza hasi gabe zegoen, oraindik ez nintzen aparkatzen hasi debekatuta zegoela konturatu nintzenean.


-TAKOAN

Egitura honek ekintza bukatuta dagoela adierazten du

 • Autoa aparkatutakoan joan nintzen Otaren txartelaren bila. (Despues de aparcar fui a por el tiket de la Ota)

Aparkatzeko ekintza bukatuta zegoen tikearen bila joan nintzenean

Hona hemen adibide gehiago:

 • Argia pizTEAN jaso dut deskarga
 • Al encender la luz (justo en el momento de encenderla) he recibido una descarga
 • Liburua zabalTZEAN, paper hau jausi zaizu
 • Al abrir el libro, se te ha caído este papel
 • OrdainTZERAKOAN, boltsa lapurtu diotela konturatu da
 • Al ir a pagar (justo un poco antes), se ha dado cuenta de que le han robado la cartera
 • Kalea zeharkaTZERAKOAN begiratu autorik datorren
 • Al ir a cruzar la calle (justo un poco antes) mira a ver si viene algun coche
 • Lana amaituTAKOAN hitz egingo dugu; orain bilera batean nago
 • Hablaremos al terminar el trabajo, ahora estoy en una reunión
 • Zertxobait janDAKOAN, hobeto sentituko zara
 • Después de comer algo, te sentirás mejor