Sintaxia

3. Erlatibozko esaldiak

3.1. Erlatibozko esaldiak: ohiko akatsak

Ohiko akats bat erlatiboaren ordez “-LA” erabiltzean datza. Adibidez:

*Pastelak ekarri dituzula norentzat dira? TXARTO

Ekarri dituzupastelak norentzat dira? ONDO

*Mutil bat etorri da zu ezagutzen zaituela TXARTO

Zu ezagutzen zaituen mutil bat etorri da ONDO

Mutil bat etorri da, zu ezagutzen zaituena ONDO

*Eskolan badago mutil bat ingelesez dakiela TXARTO

Eskolan badago ingelesez dakien mutil bat ONDO

Eskolan badago mutil bat, ingelesez dakiena ONDO

Beste akats bat erlatiboaren ordez “-NEKO” menderagailua leku-denborazkoak ez diren kasuetan erabiltzean datza. Adibidez:

*Andonirekin mintzatzen ari deneko neska nor da? TXARTO ("neska" ez da ez lekua ez denbora)

Andonirekin mintzatzen ari den neska nor da? ONDO

*Hor jesarrita dagoeneko hori koldoren laguna da TXARTO ("hori" ez da ez lekua ez denbora)

Hor jesarrita dagoen hori Koldoren laguna da ONDO

Euskaraz, inguruko hizkuntzetan ez bezala, ondokoan izenordain pertsonalen ordez, erakusleak erabiltzen dira. Adibidez:

*Eskutitz hau izenpetzen dudan nik… TXARTO

Eskutitz hau izenpetzen dudan honek… ONDO

*Enpresako zuzendaria zaren zuri zuzentzen natzaizu… TXARTO

Enpresako zuzendaria zaren horri zuzentzen natzaizu…ONDO