Irakaslearen gida

3. Helburuak

Orokorrak

  • Mahara e-portfolioa ezagutzea
  • Mahara-ren erabileran lehen urratsak ematea
  • Mahara eta Moodle-ren arteko lotura ezagutzea


Operatiboak

  • Portfolioen ezaugarriez jabetzea
  • E-portfolioen ezaugarriez jabetzea
  • Mahara-ren baliabideak ezagutzea
  • Mahara-ren baliabideak erabiltzen trebatzea
  • Mahara eta Moodle aldi berean erabiltzea