Erabiliko ditugun idazlanak

Bigarren ikazlana

Santurtzi, 2012ko martsoaren 6a

Jaun hori:

Ni Ane Olazabal naiz, eta 7 urte daramat eraikuntze honetan lan egiten. Hasi nintzen gutunak bidaltzen eta orain Gotxon jaunaren idazkaria naiz.

Hiru hilabeteko soldata –aurrerapena eskatu nahi nuke.

Lehen esan didazunez, 7 urte nabil hona lan egiten eta gustura nago, nahiz eta lan mekanikoa izan , ez da batere aspergarria.

Gotxon jaunarekin bati nago lanpetuta egin behar ditudan gauzeekin, izan ere, nire lan ordutegia irauntzen duen bitartean, ez daukat denborarik momento libre bat hartzeko. Eta hori oso motibantea da.

Baina, gauza da, inoiz ez dizuet ezer eskatu, eta orain arazo handi bat daukat. Orain dela bi hilabete nire etxean , teilatuan, zuloak agertu ziren , eta nahiz eta, txikiak izan bi gauzak gerta liteke: edo apurtuko da edo zuloak handituko dituzte. Gauza da, larriakldiko bilera bat egin genuen eta % 99 aukeratu zuten teilatua aldatzea.

Komunitatean ez dagoenez dirurik, auxokide batek 12.000 euro ordaindu behar du.

Lenengoz, ez zegoela arrazorik pentsatu nuen, nire aseguro etxearekin hitz egingo nukeela eta haiek konponduko lituzkeela, baina gauzak ez ziren horrela. Berak esan zigun peritoa pasatu behar zuela ordaindu baino lehen eta denbora behar zutela.

Ba, garrantitsuena da, oraindik ez daukadala dirurik hori ordaintzeko, horretxegatik hiru hilabeteko soldata-aurrerapena eskatu nahi dizuet arrazo gogor hori konpontzeko.

Zure erantzunaren zain, adin-adin agurtzen zaitut.

 

Ane Olazabal