Ikastaroaren gida

Ebaluazioa

Ikastaroaren ebaluazioa bi modutan egingo dugu:

Autoebaluazioa

Moodle-ren oinarrizko erabiltzailebatek lortu beharreko gaitasunak irakaslea rolaren baimenetan oinarrituta definitu dira eta can do edo gai naiz moldera ekarri ditugu. Autoebaluaziorako galdetegian, beraz, ondorengoak lortzea nahi dugu:

  1. Lortu beharreko gaitasun guztien berri izatea
  2. Edozein unetan irizpide ezagun eta ulergarrien bidez bere aurrerapena ebaluatu ahal izatea
  3. Ikastaroa bukatuta, ikas-prozesuarekin aurrera egiteko bitartekoak eskuratzea.
Ebaluazio kuantitatiboa

Ebaluazio-molde honek 6 atal ditu:

  • Partaidetza: komunikazio-tresnen erabilera
  • Lehen saioa: 8 jarduera
  • Bigarren saioa: 8 jarduera
  • Hirugarren saioa: 3 jarduera
  • Laugarren saioa: 6 jarduera
  • Bosgarren saioa: 6 jarduera

Jarduera guztiak eta komunikazio-tresnen erabilera 1etik 5era puntuatuko dira eta puntuazio horiekin atal bakoitza 1etik 10era ebaluatuko da.

Ikastaroaren bukaerako puntuazioa atal guztietan lortutakoen batezbestekoa izango da.