Gure kalifikazio-liburua

3. Kalifikazio-liburuaren ezaugarriak

3.2. Bigarren ebaluazioa

Bigarren ebaluazioan honako kalifikazio-elementu hauek izango dira:

  • Bigarren azterketa. Derrigor gainditu behar da (0tik 10era). Gainditzeko 5eko puntuazioa atera behar da.
  • Bigarren azterketako errekuperazioa.
  • Hirugarren azterketa. Derrigor gainditu behar da (0tik 10era). Gainditzeko 5eko puntuazioa atera behar da.
  • Hirugarren azterketako errekuperazioa.

Bigarren eta hirugarren azterketako noten batez bestekoa egindo da bigarren ebalualdiaren puntuazioa lortzeko.