1.7 jarduera: inkesta xumea

Lehen saioa
Ikasgela presentzial batean ikasleei ohiko funtzionamendu-kontuen inguruko galdera arinak eta errezak egiten dizkiegu sarritan (halako lana entregatzeko epe egokia zein izan daitekeen, esaterako).

 

Hona hemen, beraz, zazpigarren jarduera:

 

Erantzun iezaiozue Zer moduz orain arte? izeneko inkestari