Atzizkiak

1. Adjektiboak sortzeko atzizikiak

ATZIZKIAK

Hona hemen adjektiboak sortzeko balio duten zenbait atzizki

-TI

Esanahia: zerbait egiteko joera, zerbaitetarako erraztasuna.

 • Lotsatia: erraz lotsatzen dena
 • Bakartia: bakarrik ibiltzeko joera duena
 • Ezkertia: ezkerreko eskuaz errazago moldatzen dena
 • Beldurtia: erraz beldurtzen dena
 • Negartia: negar egiteko joera duena

-GARRI

Esanahia: zerbaiten eragilea, kausa.

 • Barregarria: barrea eragiten duen pertsona edo egoera
 • Beldurgarria: beldurra sortzen duena
 • Nazkagarria: nazka eragiten duen pertsona edo egoera
 • Aspergarria: aspertzen duena

-ZALE

1. esanahia: zerbait maite duen pertsona; zerbait gustoko duen pertsona.

 • Abertzalea: aberria maite duena
 • Diruzalea: dirua gustuko duena
 • Gerrazalea: gerra gustuko duena
 • Bakezalea: bakea maite duena
 • Egiazalea: egia gustatzen zaiona

2. esanahia: Zerbaitetara DEDIKATZEN DENA

 • Arrantzalea: arratza egiten duena
 • Esnezalea: esnea ekotzi edo saltzen duena

-KOI

Esanahia: zerbaiterako berezko joera duena.

 • Amakoi: enmadrado
 • Berekoi: egoista
 • Elizkoi: devoto
 • Etxekoi: casero

-KIDE

Esanahia: laguna, zerbaitetan batera dabilena.

 • Lankide: compañero de trabajo
 • Ikaskide: compañero de estudios
 • Ezkontide: cónyuge
 • Adiskide: compañero
 • Partaide: participante
 • Bazkide: socio

-KOR

Esanahia: gauzen edo pertsonen barruko joera edo propietatea adierazten du.

 • Apurkor: apur daitekeena
 • Baikor: optimista
 • Ezkor: pesimista

-LE / -TZAILE

Esanahia: aditz iragankorren egilea

 • Ikuslea: ikusten duena
 • Entzule: entzuten duena
 • Erretzailea: erretzen duena
 • konpontzailea: konpontzen duena

-ARI

Esanahia: hitzaren baseak adierazten duen lanbide edo aktibitatea duena. Batzuetan, zaletasuna adierazten du.

 • Sukaldaria: sukaldean lan egiten duena
 • Olerkaria: Olerkiak egiten dituena
 • Pilotaria: Pilotan jokatzen duena

-DUN

Esanahia: hitzaren baseak adierazitakoa duena

 • Euskalduna: euskara duena
 • Betaurrekoduna: betaurrekoak dituena

-TAR

Esanahia: baseak adierazitako tokian jaio dena.

 • Herritarra: Herrian jaio dena
 • Bilbotarra: Bilbon jaio dena