C1 maila: Partaide guztiak

Iragazkiak

EGA: Atariko proba

Galdetegia Galdetegia 1. Ahozko hizkuntza: esapideen esanahia

Galdetegia Galdetegia 2. Ahozko hizkuntza: esapideen erabilera eta egokitasuna

Galdetegia Galdetegia 3. Ahozko hizkuntza: errefrauak eta atsotizak

Galdetegia Galdetegia 1. Lexikoa

Galdetegia Galdetegia 1. Morfosintaxia: deklinabidea eta postposizioak

Galdetegia Galdetegia 2. Morfosintaxia: aditza

Galdetegia Galdetegia 3. Morfosintaxia: perpausa

Galdetegia Galdetegia 4. Morfosintaxia: antolatzaileak eta lokailuak

Galdetegia Galdetegia 1. Euskara batua

Galdetegia Galdetegia 1. Pasarte labur trinkoen ulermena

Galdetegia Galdetegia 2. Testu laburren ulermena

Jolasa Jolasa Zeinek izan nahi du aberats?

Guest User-ren irudia
Guest User - asteartea, 2017(e)ko apirilaren 25(a)n, 10:02(e)tan
Guest User-ren irudia
saiakera 431: (0 / 10)
Guest User - asteartea, 2017(e)ko apirilaren 25(a)n, 10:03(e)tan
Guest User-ren irudia
saiakera 432: (0 / 10)
Guest User - asteartea, 2017(e)ko apirilaren 25(a)n, 10:04(e)tan
Guest User-ren irudia
saiakera 433: (0 / 10)
Guest User - asteartea, 2017(e)ko apirilaren 25(a)n, 10:04(e)tan
Guest User-ren irudia
saiakera 434: (0 / 10)
Guest User - asteartea, 2017(e)ko apirilaren 25(a)n, 10:06(e)tan
Guest User-ren irudia
saiakera 435: (0 / 10)
Guest User - asteartea, 2017(e)ko apirilaren 25(a)n, 10:07(e)tan
Guest User-ren irudia
saiakera 436: (2 / 10)
Guest User - asteartea, 2017(e)ko apirilaren 25(a)n, 10:11(e)tan
Guest User-ren irudia
saiakera 437: (0 / 10)
Guest User - asteartea, 2017(e)ko apirilaren 25(a)n, 10:12(e)tan
Guest User-ren irudia
saiakera 438: (0 / 10)
Guest User - asteartea, 2017(e)ko apirilaren 25(a)n, 10:14(e)tan
Guest User-ren irudia
Guest User - asteartea, 2017(e)ko apirilaren 25(a)n, 10:16(e)tan
Guest User-ren irudia
saiakera 440: (0 / 10)
Guest User - asteartea, 2017(e)ko apirilaren 25(a)n, 10:17(e)tan
Guest User-ren irudia
saiakera 441: (0 / 10)
Guest User - asteartea, 2017(e)ko apirilaren 25(a)n, 10:18(e)tan
Guest User-ren irudia
Guest User - asteartea, 2017(e)ko apirilaren 25(a)n, 14:25(e)tan
Guest User-ren irudia
Guest User - asteartea, 2017(e)ko apirilaren 25(a)n, 14:27(e)tan
Guest User-ren irudia
saiakera 444: (0 / 10)
Guest User - asteartea, 2017(e)ko apirilaren 25(a)n, 14:28(e)tan
Guest User-ren irudia
saiakera 445: (0 / 10)
Guest User - asteartea, 2017(e)ko apirilaren 25(a)n, 14:29(e)tan
Guest User-ren irudia
saiakera 446: (2 / 10)
Guest User - asteartea, 2017(e)ko apirilaren 25(a)n, 14:31(e)tan
Guest User-ren irudia
saiakera 447: (0 / 10)
Guest User - asteartea, 2017(e)ko apirilaren 25(a)n, 14:32(e)tan

Jolasa Jolasa Sugeak eta eskailerak

Guest User-ren irudia
saiakera 41: (10 / 10)
Guest User - astelehena, 2017(e)ko apirilaren 24(a)n, 12:02(e)tan

Gramatika: fitxategiak

Galdetegia Galdetegia Aditz-jokoa

Galdetegia Galdetegia 1. Baldintza-ondorioa: birpasa

Galdetegia Galdetegia 2. Ondoriozko adizkiak

HotPot HotPot 3. Baldintza-ondorioa

Galdetegia Galdetegia 4. Ondoriozko adizkiak

Galdetegia Galdetegia 5. Baldintza-ondorioa: iragana

Galdetegia Galdetegia 6. Baldintza-ondorioa: iragana

HotPot HotPot Ekar zaitzaket 1

HotPot HotPot Ekar zaitzaket 2

HotPot HotPot Ekar zintzakedan 1

HotPot HotPot Ekar zintzakedan 2

HotPot HotPot Ekar ziezaiokeen 1

HotPot HotPot Ekar ziezaiokeen  2

Galdetegia Galdetegia Adizki trinkoak: Nor-i-k

Galdetegia Galdetegia Iritzi aditza

Galdetegia Galdetegia 1. Agintera

Galdetegia Galdetegia 1 Erlatibozko perpausak: Itzulpenak osatu

Galdetegia Galdetegia 2 Erlatibozko perpausak: Zein...-n

Galdetegia Galdetegia 3 Erlatibozko perpausak: Zuzendu akatsak

Galdetegia Galdetegia 4 Erlatiboaren mugak

HotPot HotPot 1. Esamoldeak eta konparazioak

Galdetegia Galdetegia 2. Konparazioak

Galdetegia Galdetegia 3. Konparazioak

Galdetegia Galdetegia 4. Konparazioak

Galdetegia Galdetegia 5. Konparazioak

HotPot HotPot Denborazko loturak

Galdetegia Galdetegia 1. Baldintzazko adizkiak bihurtu

Galdetegia Galdetegia 2. Baldintzazko perpausak: berridazketak

Galdetegia Galdetegia 3. Baldintzazko perpausak: berridazketak

Galdetegia Galdetegia 4. Baldintzazko perpausak: berridazketak

Galdetegia Galdetegia 1 Kausazko perpausak: bait-

Galdetegia Galdetegia 2 Kausazko perpausak: -(e)lako

Galdetegia Galdetegia 3 Kausazko perpausak: zeren (eta)

Galdetegia Galdetegia 4 Kausazko perpausak: berridazketak

Galdetegia Galdetegia 1. Ondorio-perpausak: Itzulpenak

Galdetegia Galdetegia 2. Ondorio-perpausak: Berridazketak

Galdetegia Galdetegia 1 Komaren erabilera

Galdetegia Galdetegia 2.1 lokailuak 01

Galdetegia Galdetegia 3.1 Ondoriozko lokailuak 01

Galdetegia Galdetegia Ezean, ezik...

Galdetegia Galdetegia 13.2 Moduzko perpausak: Ahala

Galdetegia Galdetegia 13.3 Moduzko perpausak: -n neurrian / -n heinean

Galdetegia Galdetegia 13.4 Moduzko perpausak: Berridazketak

Galdetegia Galdetegia 2 Puntuaren erabilera

HotPot HotPot 16.1 Esamoldeak parekatu

Galdetegia Galdetegia 16.2 Esamoldeak aukeran